Ombilda en hyresrätt

För många är drömmen såklart att få sin hyresrätt ombildad till en bostadsrätt. Att själv äga sin lägenhet innebär en stor frihet. Fast även ansvar på ett annat sätt. Då … Continue Reading →