Att dela på bostaden

Sedan så levde de lyckliga i alla sina dagar…..

Eller inte, det finns inget äktenskap som enbart har lyckliga dagar. Varje år skiljer sig dessutom 20 000 par i Sverige. Två saker leder ofta till långa och många dispyter, bostaden och barnen.

I båda fallen är det viktigt att anlita juridisk hjälp om det inte går att enas. Barnen säger sig självt eftersom det handlar om deras välbefinnande. Bostaden handlar om pengar och det är stora belopp inblandade. Det är viktigt att ingen känner sig överkörd. Vid osämja är det bästa att kontakta advokater som en utomstående part som kan medla. Vid en skilsmässa är det flera personer som handlar i kläm, bland annat parets släkt och vänner.

Det bästa är givetvis att skriva ett avtal innan äktenskapet. Tyvärr är det väldigt få personer gör detta eftersom ingen tror att de ska skiljas när de planerar sitt bröllop. En advokat kan hjälpa till att upprätta dessa kontrakt så att de blir rättvisa. Ett kontrakt är en garanti om det tråkiga skulle inträffa. Det är alltid bättre att få dem upprättade när man är vänner. Fast se för guds skull till att de är skriva av en kunnig yrkesman. Annars kommer de att hävas lika lätt som en såpbubbla brister vid en granskning.
hdhhh

Leave a Comment