Det våras för slummen

Vi har redan sett några kåkstäder i Sverige men de har rivits. Med den senaste tidens befolkningsökning och det obefintliga byggandet så kommer vi snart se riktiga slumområden i Sverige. I SVD har en artikel publicerats där flera experter uttalar sig om sin syn på den framtida svenska bostadsmarknaden. Det är en dyster syn som målas upp.

Det är de som redan lever under knappa förhållanden som kommer att få det värre i framtiden. Det måste börjas att byggas fler bostäder i Sverige annars har vi snart våra riktiga slumområden inom bara ett antal år.

smkf

Leave a Comment