Rotsystem kan orsaka skador

Visst är det vackert med träd på tomten men det gäller att se upp eftersom det faktiskt kan skada huset och byggnader. Det gäller inte bara grenar som ramlar ner utan det är även rötterna som kan sträcka sig långt under marken. Trädens rotsystem är beroende av syre så beroende på hur syrerik jorden är kan de gå ner 3-4 meter men det växer såklart även på bredden och det är det som brukar orsaka problem. När rotsystem växer kan de orsaka sättningar och sprickor i husgrunden men även ställa till problem med avloppet. När du tar bort ett träd är det inte bara att hugga ner det utan du måste även tänka på rötterna eftersom det kan uppstå rotskott. Det varierar mellan olika träd hur svårarbetade rötterna är men använd en flistugg för att förstöra dem och slippa framtida problem.

Träd med stort rotsystem

Leave a Comment